top of page

RESIDENTIAL UNITS

Location: Lviv, Ukraine

Year: 2017

Team: Yurii Horalevych, Oles Horalevych, Danylo Kalashnyk, Maryna Zayceva, Valentyna Bondarenko

Images: Submarina studio
 

bottom of page